04 November 2008

Fish Feeding at Seremban2 City Park


Sebelum ikan diberi makan, hanya beberapa ekor sahaja kelihatan di permukaan air tasik...


Sewaktu ikan di beri makan...


Lain-lain...

0 comments:

Powered by Blogger.